Σχετικά για εμάς

“Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις σε κάθε τους βήμα” 

Η εταιρία

Η QUBITEQ (www.qubiteq.gr) είναι μία πρωτοπόρος εταιρία παραγωγής και διάθεσης λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της καλύπτουν την ανάπτυξη, πώληση και υποστήριξη ενοποιημένων λύσεων λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με στόχο να προηγείται των διαρκών τεχνολογικών εξελίξεων στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνίων, η QUBITEQ αναπτύσσει και προωθεί ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, εκμεταλλευόμενη τη σημαντική τεχνογνωσία που κατέχει στη σύγκλιση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Με εφόδιο αυτή την τεχνογνωσία και την εμπειρία, η εταιρία εγγυάται την εκπλήρωση κάθε ποιοτικής και ποσοτικής προδιαγραφής ακόμη και στα πιο απαιτητικά έργα.

Η QUBITEQ παρέχει λύσεις στους τομείς της διαχείρισης ταυτότητας, ελέγχου πρόσβασης (Access Control), υγείας, ασφάλειας και διαχείρισης ασφαλών συναλλαγών, εφαρμογές καταναλωτικής πίστης, διαχείρισης εισιτηρίων, καθώς και λύσεις φορητότητας και “εξαρτώμενες από τη θέση” υπηρεσίες (Location-Based services), εκμεταλλευόμενη την εμπειρία που κατέχει στις τεχνολογίες έξυπνων καρτών (smart cards), στην τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας NFC (Near Field Communication) και RFID, αξιοποιώντας παράλληλα την πολυετή της εμπειρία στο σχεδιασμό συστημάτων και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Η QUBITEQ έχει επενδύσει στη δημιουργία, συντήρηση και προσφορά λύσεων “με το κλειδί στο χέρι” (turnkey solutions) που φιλοξενούνται σε ασφαλή, διαρκώς ελεγχόμενα δικτυακά υπολογιστικά περιβάλλοντα, επιτρέποντας την εγκατάσταση κρίσιμων εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

Η QUBITEQ είναι μέλος του ΣΕΠΕ (www.sepe.gr) και του NFC Forum (www.nfcforum.org) και αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft (Microsoft Certified Partner).

 

Υπηρεσίες

H Qubiteq παρέχει ένα ευρύ φάσμα ενοποιημένων λύσεων λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς

B2B

Η Qubiteq έχει αναπτύξει και διατηρήσει μια σουΐτα απο εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων σχετικά με μηχανοργάνωση, εμπορική και οικονομική διαχείριση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Mobile

Η Qubiteq ακολουθεί πιστά αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας λύσεις που μεταμορφώνουν τις φορητές συσκευές σε έξυπνα τερματικά στα χέρια κάθε χρήστη. Οι λύσεις της QUBITEQ έχουν διαμορφωθεί ειδικά για να διευκολύνουν τη άμεση λήψη πληροφοριών από το δίκτυο, την εύκολη αλληλεπίδραση και την απροβλημάτιστη συλλογή και αποστολή δεδομένων για πολλαπλές εφαρμογές.

Security

Ως απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία των καιρών μας για θέματα δημόσιας ασφάλειας, προστασίας συναλλαγών και επικοινωνιών, η Qubiteq μαζί με τους συνεργάτες της έχει αναπτύξει λύσεις και πλατφόρμες που στοχεύουν στην εγκαθίδρυση ενός πλαισίου αναφοράς στις επιχειρησιακές διαδικασίες κάθε οργανισμού, για κάθε δραστηριότητα που αφορά το χειρισμό ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για επιλεγμένες ομάδες ή και για το ευρύ κοινό.

Web

H Qubiteq διαθέτει ήδη στην αγορά ένα σύνολο από εύχρηστες και εξελιγμένες δικτυακές πλατφόρμες που έχουν την ικανότητα να καλύψουν τη μεγαλύτερη πλειονότητα των απαιτήσεων και αναγκών του πελατολογίου της εταιρίας.

NFC

Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication) αποτελεί μια προτυποποιημένη ασύρματη μορφή επικοινωνίας που προσφέρει εύκολη και ασφαλή αλληλεπίδραση μεταξύ συμβατών ηλεκτρονικών μέσων που έρχονται σε επαφή. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη με ένα «άγγιγμα» να έρθει σε επικοινωνία με άλλες συσκευές αποδεικνύοντας την φυσική του παρουσία και επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδομένων και πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

ας μιλήσουμε για εσάς